Midgard Gruppen blir partner

Midgard Gruppen AS er et eiendomsselskap som med sine datterselskaper fokuserer på utvikling, utleie, drift, samt kjøp/salg av næringseiendom. Selskapene besitter et betydelig antall kvadratmeter næringseiendom og har et stort antall boligenheter under utvikling.

Midgard Gruppen AS venter vekst i næringsmarkedet også i 2017, og med BonaMea som partner sikrer vi kvalitet og forutsigbarhet også i dokumentflyten for oss og våre kunder.

Sterk tillitserklæring

– Vårt mål med BonaMea har vært å skape en ny standard for dokumentflyt mellom selger og kjøper. Veksten vi opplever har vist et behov for fornyelse. Med kompetansen Midgard Gruppen AS har i et stadig voksende marked er BonaMea sikret den perfekte partner for reisen videre, forteller salgssjef Roger Eriksen i BonaMea.

Bonava har gjort et smart valg

Vi takker Bonava for tilliten i forbindelse med bruk av BonaMea som løsning for deling av dokumentasjon på deres nye prosjekt, LonaParken i Bergen.

BonaMea sikrer oss en raskere og enklere løsning for innsamling og deling av all relevant dokumentasjon med kjøper av hver enkelt leilighet.

Jan Erik Ekeseth
Garantisjef Bonava

bonava-logoBonava er et av Nord-Europas ledende boligutviklingsselskaper. Bonava springer ut fra NCC og har skapt hjem og nabolag siden 1930-årene. I dag har Bonava 1400 medarbeidere i Sverige, Finland, Danmark, Norge, St. Petersburg, Estland og Latvia med en omsetning på 13 milliarder SEK.

Næringsmegleres valg for virtuelt datarom

Med BonaMea.com er vårt fokus ikke bare å forenkle, men også kostnadseffektivisere prosessen for deling av dokumentasjon mellom partene i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendom. Gjennom å samle all dokumentasjon på ett og samme sted på en oversiktlig og intuitiv måte, gjør vi nettopp det. Systemet har samtidig flere spennende funksjoner utover det å dele dokumentasjon, forteller daglig leder Bjarte Århus.

bm
Med BonaMea.com laster næringsmeglere raskt opp dokumentasjon i forhåndsdefinerte kataloger. Med enkle grep kan oppsettet av katalogene endres fra transaksjon til transaksjon. Selger og andre brukere gis umiddelbar tilgang til dokumentasjon kun ved bruk av mobilnummer, passord sendes på sms. Brukerne har mulighet til å laste ned ønsket dokumentasjon til egen epostadresse, samt selv laste opp og dele dokumentasjon.
Selger mottatt daglig rapport  per mail med komplett oversikt over hvem som har lest hva og når. Andre brukere mottar varsel om eventuelle nye dokumenter som er gjort tilgjengelig.

Systemet har ingen begrensninger på mengde data eller antall brukere.

På ønsket tidspunkt markerer selger prosjektet som solgt. Prosjektet arkiveres, og all historikk lagres i ønsket periode. For kjøper, vil systemet gjøre det mulig å beholde all dokumentasjon samlet for fremtiden.

Best synlighet
For de beste av de beste, tilrettelegges også automatisk en valgfri hjemmeside for det enkelte salg. Med hjemmesiden vil eiendommen leve på nett med referanse til næringsmegleren når potensielle kunder driver research fra søkemotor.

Kontinuerlig utvikling
Vårt system utvikler seg stadig med nye funksjoner, mye takket være et nært samarbeid med våre brukere. Nylig lanserte vi muligheten for skreddersydd import av dokumentasjon fra eksisterende systemer, slik at våre brukere kan samle all dokumentasjon på ett og samme sted. Vi har også startet utviklingen av en egen App for BonaMea.com som lanseres i løpet kort tid, avslutter Bjarte Århus.

Social Business for eiendomsmeglere?

Er du klar for paradigmeskiftet i 2016, fra analog til digital salgsprosess?

Social business med BonaMea.com

BonaMea er skreddersydd for din bransje og krever absolutt ingen installasjon av programvare. Systemet er tilpasset alle dagens enheter og krever kun tilgang til internett.

 • Svært enkel deling av dokumenter mellom selger, kjøper og megler
 • Kontroll og historikk i hele prosessen
 • Automatisert oppgjørsrapport
 • Ubegrenset antall brukere
 • Skreddersydde backupløsninger

knapp-bm

Ny bransjestandard for salg av næringseiendom og aksjeselskap

BonaMea.com er et nytt webprodukt som gir rask, effektiv og sikker tilgang til viktige dokumenter. Systemet er utviklet av det bergensbaserte IT- og produktselskapet Bona Mea AS.

Komplett verktøy tilpasset alle enheter
BonaMea.com
er utviklet som et alternativ til minnepinner, CD-plater og prosjektstyringsverktøy. Produktet er utviklet for lettere å kunne håndtere dokumenter tilknyttet en transaksjon med dra-og-slipp metode, og har i tillegg et elegant og intuitivt grensesnitt tilpasset meglerbransjen, forteller daglig leder Bjarte Århus.

Elegant og intuitivt grensesnitt tilpasset meglerbransjen

Med ønske om å innføre en felles bransjestandard for requestlist og dokumentnavn er BonaMea.com skreddersydd for oppgavene. I dag definerer det enkelte meglerhus på systemnivå hvilke kataloger de ulike dokumentene skal ligge under. I BonaMea.com er det ved enkle grep mulig å foreta endring på oppsett fra transaksjon til transaksjon.

Megler gir tilgang til selger eller andre brukere som selv kan laste opp dokumenter. For tilgang er det kun behov for mobilnummer, passord sendes automatisk per sms. På ønsket tidspunkt låses «bankboksen» og all historikk lagres i ønsket periode. Produktet har ingen begrensning på antall brukere.

Megler mottar daglig oppsummering per mail om gårdsdagens aktivitet (hvem har lest og skrevet ut hva). Andre brukere mottar varsel om eventuelle nye dokumenter som er gjort tilgjengelig.

Enkel deling mellom kjøper, selger og megler
Ny eiendom eller selskap legges ut og klargjøres enkelt på 1-2-3:
1. Legg til ny eiendom/ selskap
2. Last opp dokumenter/ bilder
3. Gi sikker tilgang

Enkel deling mellom brukere av BonaMea.com
Uavhengig av hvilket meglersystem som benyttes, kan BonaMea.com trygt velges som lagrings- og delingsenhet for kjøper og selger. Eiendomsbesittere kan også bruke BonaMea.com for løpende dokumenthåndtering. Dette forkorter tiden fra beslutning om salg av eiendom til man er i markedet med eiendelen. Re-salg er dermed gjort med enkle og raske grep.

Komplett oversikt, bedre kontroll og sikker håndtering av eiendeler

Social Business – morgendagens digitale eiendom
Eiendomsbesittere og eiendomsutviklere bruker BonaMea som et verktøy for å holde eiendommen digitalt klar for salg. Meglere i privatmarkedet bruker BM for deling av oppgjørsmappe. Næringsmeglere og advokater brukere BM for innhenting og deling av dokumentasjon, sier Århus.

BonaMea.com gir selskaper komplett oversikt, bedre kontroll og sikker håndtering av eiendeler, avslutter Bjarte Århus.

Digitalt kontrollsystem for meglere og advokater

BonaMea

BonaMea er et nytt digitalt system i salgsprosessen for elegant oversikt og kontroll i hele salgsprosessen:

 • Finansiell og juridisk Due Diligence
 • Tilgangsstyring av oppgjørsmappen
 • Sikker langtidslagring av viktige dokumenter

BonaMea – latinsk. «Mine eiendeler», er produsert av Intutor Group.
Vi står bak Norges største barnehageportal MyKid sammen med Egmont.
I tillegg er vi markedsleder innen administrasjonssystemer for trafikkskoler i Norge og Sverige.
I 2014 ble BonaMea godkjent av Norges forskningsråd som SkatteFUNN.

For mer informasjon om muligheter, ta kontakt med oss:

Mine eiendeler, mine verdier

Vårt nye produkt, BonaMea, er lansert for næringsmeglere og advokater etter en utviklingsperiode over 2 år. Systemet er utviklet i samråd med bransjen, og er et nytt digitalt system for elegant oversikt og kontroll av eiendom/eiendeler i hele salgsprosessen for meglere og advokater:

 • Tilgangsstyring av oppgjørsmappen ved eiendomssalg
 • Finansiell og juridisk Due Diligence
 • Sikker langtidslagring av viktige dokumenter

Et kostnadseffektivt system

 • Selger kan selv laste opp og administrere dokumenter
 • Ubegrenset med antall brukere
 • Enkel metode for å opprette ny brukertilgang
 • All dokumentasjon kan enkelt distribueres til mottaker(e)
 • Mulighet for integrasjon mot 3.parts leverandører

Mine eiendeler, mine verdier