Eldreomsorgen digitaliseres

Flere helseforetak i Norge kommuniserer nå med pårørende gjennom den webbaserte tjenesten Kura. Det digitale hjelpemiddelet tar sikte på å forenkle kommunikasjon mellom ansatte og beboers nærmeste.

Med Kura samles beskjeder og annen informasjon på ett og samme sted.

Involverende kommunikasjon

– Ved å forsterke den hverdagslige dialogen, får de pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine nærmeste. Kura frigjør også mer tid til det viktigste, nemlig omsorgen, sier Roger Eriksen i Intutor Group AS som er gründerbedriften bak tjenesten.
Selskapet opplever stor suksess med tjenesten MyKid.no hvor barnehager deler informasjon med foresatte om dagliglivet til sine barn. I følge Eriksen så de et enda større behov i eldreomsorgen siden pårørende ofte ikke har muligheten til å involvere seg like hyppig.

roger-eriksen

– En gul lapp med dato og klokkeslett for en frisørtime blir fort glemt i en hektisk arbeidsdag. Dette skaper ofte unødvendig slitasje i forholdet mellom helseforetaket og pårørende, sier Eriksen og understreker at medisinsk info er utelatt.

Nøye utvalgte helseforetak

– Den ansatte som har tilbragt tid med beboeren på dagen er der ikke nødvendigvis når besøkstiden begynner på ettermiddagen. Mange pårørende føler derfor at de mister verdifull informasjon om hvordan sine kjære faktisk har det, sier Eriksen.

Fjellvoll Bo og Servicesenter i Østre Toten kommune er en av de nøye utvalgte helseforetakene som har vært med på å teste og utvikle Kura. De har brukt Kura i to måneder og både ansatte og pårørende er svært aktive brukere.

Mye enklere, og mer oversiktlig for alle involverte

– Vi ser spesielt at dialogen med de frivillige som er knyttet til avdelingene våre vil bli  mye enklere, og mer oversiktlig for alle involverte. Samtidig opplever vi også at pasienten er enda mer i fokus for pårørende og ansatte, sier leder for Fjellvoll, Lisa Skullerud.

En av hovederfaringene hun sitter igjen med er at nettbrett er et godt kommunikasjons- og avledningsverktøy i hverdagen. Siden Kura er en webportal fungerer den like godt på pc/mac, nettbrett og mobil.

-Pasientene kan se bilder og andre meldinger og får dermed et større innblikk i familiens hverdag, sier Skullerud.

Alle som er tilknyttet den aktuelle beboer får tilgang til informasjon om aktiviteter eller noe beboer trenger. For de ansatte vil dette ikke bare være tidsbesparende i forhold til å få informert pårørende, det vil også bidra til at de pårørende føler seg mer involvert i hverdagen.

– Vi ser også at Kura har svært stor verdi for familier som bor langt unna sine kjære, og ikke har anledning til ukentlige besøk, sier Eriksen.

Den gode samtalen

– Ved å ta det nødvendige skrittet inn i den digitale tidsalder viser ikke bare helseforetakene at de ønsker å fornye seg, men de sender også et signal om at de ønsker å imøtekomme pårørendes behov på en annen måte enn før, sier Eriksen som er takknemlig for den verdifulle innsikten testen ga dem.

Han opplevde i starten at noen var skeptiske til at dette kom til å erstatte kommunikasjon mellom mennesker, men tilbakemeldingene fra brukerne viste det motsatte. Kura forsterket kommunikasjonen.

Informasjon ble i testfasen delt like mye begge veier. Pårørende fikk til eksempel muligheten til å dele bilder av barnebarn og ansatte kunne dele bilder fra fellesaktiviteter på sykehjemmet. Dette viste seg å gi gode grunnlag for gode samtaler mellom ansatte, beboere og pårørende ved besøk.

– Det er akkurat slik vi ønsker at Kura skal fungere og derfor har vi utviklet tjenesten for å skape en mer inkluderende kommunikasjon i eldreomsorgen, sier gründeren.

Les mer om Kura…

TrafikkSkolePortalen får nye eiere

tsp

Lime Green Digital AS, selskapet som eier teoritentamen.no har kjøpt TrafikkSkolePortalen (TSP) av Intutor Group AS.

Med dette kjøpet utvider Lime Green mulighetene for å lage gode og relevante løsninger til glede for både elever, trafikklærere og trafikkskoler.

Gjennom Teoritentamen.no har Lime Green Digital og ATL et langsiktig samarbeid. Gjennom kjøpet av TrafikkSkolePortalen AS får Lime Green også en langsiktig samarbeidsavtale med Trafikkforum.

Vi gleder oss over at vi nå samarbeider med begge bransjeorganisasjonene – og håper at vi kan bidra til bedre tjenester og løsninger for alle trafikklærere, trafikkskoler og elever i Norge sier Didrik Michelsen i Lime Green.

Les mer om Lime Green Digital AS

Intutor er med og sikrer god overgang

Intutor står til disposisjon for Lime Green i en lang periode fremover, slik at dere som kunder kan være sikre på at overgangen går smertefritt.

nye-eiere
Fra venstre: Stig Ohrvik (TF), Didrik Michelsen (Lime Green), Bjarte Århus (Intutor) og Terje Gløersen (Intutor),

Paradigmeskifte?

Google har nylig uttalt seg om endringer i hvordan nettsider skal indekseres. Er vi inne i et paradigmeskifte som gjør Mobile First enda mer aktuelt? Svaret er et ubetinget JA.

Starting April 21, we (red.anm. Google) will be expanding our use of mobile-friendliness as a ranking signal. This change will affect mobile searches in all languages worldwide and will have a significant impact in our search results.

Når sist sjekket du din bedrift sin digitale tilstand på internett?
Dagens kunder bruker nesten utelukkende sin smarttelefon for å gjøre research før et valg av produkt eller tjeneste skal gjøres.
Hvordan fremstår din bedrift på en smarttelefon?

mobile responsive nettsider

KSTS.no med nye nettsider

Vi gratulerer KSTS.no med nye responsive nettsider levert av oss.

Kongsvinger og Smedtorp Trafikkskole er blandt de største i Hedmark og en av de ledende i Norge. Hvert år sender de mer enn 1000 elever ut i trafikken. Trafikkskolen har drevet med opplæring i en mannsalder. Eventyret startet tilbake i 1960 med en skolebil av merket Renault Dauphine.

Flott skolebil-park

For å tilpasse seg dagens nye trender for hvordan kundene finner sin trafikkskole, har Kongsvinger og Smedtorp Trafikkskole sett behov for en ny digital responsiv og skalerbar plattform integrert med skolens admin-systemer.

De nye nettsidene er integrert med lærerne sine digitale bookingkalendere, TSPskole, som gjør at elever kan bestille timer og kurs online 24/7/365.

Eventyret i Hedmark vil definitivt fortsette videre inn i den digitale verden!

Verktøy for skolens administrasjon og ledelse

Nyhet for trafikkskolebransjen
Vi lanserer TSPkontor i mai 2015 . Et etterlengtet verktøy for skolens administrasjon og ledelse. Med TSPkontor vil vår produktportefølje være komplett for bransjen.

TSPskole – trafikklærer sin digitale kalender for booking, betaling og administrasjon av elever
TSPelev – eleven sin egen app for oversikt, booking og betaling
TSPweb – trafikkskolens responsive nettsider med bookingfunksjonalitet

Et utvalg av funksjonalitet for TSPkontor

  • Kalenderoversikt og administrasjon
  • Skreddersydde rapporter
  • Egne søkefilter

tspkontor

Digital tilstand

52% oppgir at det er mindre sannsynlig at de velger et selskap hvor nettsidene ikke er optimalisert for mobiltelefon

Når sist sjekket du din bedrift sin digitale tilstand på internett?
Dagens kunder bruker nesten utelukkende sin smarttelefon for å gjøre research før et valg av produkt eller tjeneste skal gjøres.
Hvordan fremstår din bedrift på internett?

3 enkle steg for å sjekke den digitale helsetilstand:
1.  På Google.no skriver du: «site:dittdomene». Klikk her for å se et eksempel.
2.  Søk på Google med bedriftens fulle navn.
3.  Test nettsiden på mobiltelefon.

mobile-view

Digitalt kontrollsystem for meglere og advokater

BonaMea

BonaMea er et nytt digitalt system i salgsprosessen for elegant oversikt og kontroll i hele salgsprosessen:

  • Finansiell og juridisk Due Diligence
  • Tilgangsstyring av oppgjørsmappen
  • Sikker langtidslagring av viktige dokumenter

BonaMea – latinsk. «Mine eiendeler», er produsert av Intutor Group.
Vi står bak Norges største barnehageportal MyKid sammen med Egmont.
I tillegg er vi markedsleder innen administrasjonssystemer for trafikkskoler i Norge og Sverige.
I 2014 ble BonaMea godkjent av Norges forskningsråd som SkatteFUNN.

For mer informasjon om muligheter, ta kontakt med oss:

En uke går mot slutten

Nok en produktiv uke går mot slutten for TSP-teamet. Vi kan se tilbake på flere nye lanseringer for trafikkskoler. De nye nettsidene har integrert bestillingssytem som gjør at elever kan bestille timer og kurs direkte i læreren sin kalender.

24/7/365 tilgjengelighet på internett er et krav kundene forlanger og setter pris på

Total Trafikkopplæring
A Kværndal Trafikkskole
John-Erik Aspenes Trafikkskole

Hvorfor lage nye nettsider for bedriften?

For de fleste selskaper, uansett størrelse, er egne nettsider en av de viktigste og sikreste investeringene du kan gjøre. Det er ikke lenger snakk om at du bør være tilgjengelig på nett.  Alle seriøse bedrifter som ønsker å bygge sin egen merkevare må være tilstede, og nettsidene må være tilgjengelig på alle skjermvarianter som smartmobil, nettbrett og desktop, såkalt responsivt webdesign. De aller fleste bedrifter har etterhvert eierskap til sitt eget domene, men kvaliteten på nettsidene gjenspeiler ikke viktigheten av å være på nett. I dagens samfunn brukes søketjenester, som eksempelvis Google, som research-verktøy før en beslutning tas av potensiell kunde eller samarbeidspartner. Kvaliteten på hva som vises på din nettside vil være helt avgjørende for om din bedrift blir preferert!
Dessverre bruker mange bedrifter for lite tid på å en helhetlig strategi som innbefatter online business. Det resulterer i at en av de viktigste kanalene ikke kan være med å  bygge din merkevare som enhver bedrift er avhengig av uansett størrelse, omsetning, bransje o.l.
– Lag en strategi for online business, implementer strategien og husk vedlikehold og oppdateringer.

Intutor.no – Spesialist på online business. Fremst på digitale trender.
#webdesign   #onlinebusiness   #merkevarebygging

Mobilvennlige nettsider
Mobilvennlige nettsider