Et fantastisk hjelpemiddel for barnehagen

MyKid er en enkel og svært brukervennlig kommunikasjonsløsning som klart bidrar til et bedre samarbeid mellom våre barnehager og foreldre. Vi har i flere år hatt en ordinær nettside hvor vi har delt informasjon med foreldre, men denne løsningen bidro bare til enveiskommunikasjon. Med MyKid ser vi at vi når 30% flere foreldre enn tidligere, da systemet bidrar til toveiskommunikasjon og foreldre/foresatte ser definitivt verdien i å bruke løsningen.
MyKid er skreddersydd til å kommunisere med hver enkelt bruker, og vi utveksler mer informasjon enn tidligere noe som igjen bidrar til bedre samarbeid mellom hjem og barnehage. Samtidig sikrer systemet at all informasjon blir videreformidlet til avdelingene på en enkel og svært effektiv måte, sier daglig leder Svein Rambekk i Spire & Gro barnehagene AS.

Tilbakemeldingene er svært bra, og brukerne trekker spesielt frem muligheten for toveiskommunikasjon, full oversikt over det pedagogiske arbeidet på avdelingen og tilgang til bilder fra turer, aktiviteter og tema-arbeid.

MyKid gir til enhver tid oversikt over hvor mange barn og ansatte som er tilstede, og kan med få tastetrykk ha full oversikt over antall barn og voksne på de andre avdelingene i barnehagen. Dette bidrar til at vi kan bruke personalressursene på en mer hensiktsmessig måte. Systemet gir også barnehagen verdifull informasjon om barns ferie/fravær, vaktlister til de ansatte, og når det er behov for personalressurser i henhold til oppsetting av vakter, sier Svein videre.

MyKid sparer oss for mye tid og ressurser, og løsningen er definitivt basert på fremtiden. Alltid oppdatert kontaktinformasjon for ansatte og foreldre. Med få tastetrykk er viktige informasjon delt på sms, epost eller lagt ut på MyKid. Løsningen har blitt vår felles plattform for deling av informasjon mellom barnehage, foreldre og de ansatte.
MyKid er i tillegg billig å bruke og veldig brukervennlig.
Vi er veldig fornøyd med MyKid og den oppfølgingen vi har fått underveis med å implementere løsningen i våre barnehager, og kan anbefales på det sterkeste, avslutter Svein Rambekk.

spire
Svein Rambekk

Daglig leder Spire & Gro barnehagene AS

MyKid forenkler kommunikasjonen

MyKid er et fantastisk verktøy i det daglige arbeidet i Hoppensprett barnehage avd. Skogmo, forteller styrer Stine Tronesvold. Det forenkler kommunikasjonen, og er i tillegg et flott informasjons-verktøy internt i barnehagen vår. Det har lettet samarbeidet internt på basene og på tvers av huset. Det var lett å komme i gang, og oppfølging fra MyKid og utviklere har fungert veldig bra. Vi har fått rask tilbakemelding på henvendelser kan Stine fortelle.

MyKid oppleves som svært brukervennlig. Det er oversiktlig og lett å finne fram den informasjonen man ønsker. Selv de som har vært skeptisk, har måttet innrømme at det fungerer veldig bra, og letter hverdagen sier Stine.

Vi erfarer at foreldre etter kort tid blir flinke til å bruke MyKid, og de følger med på barnehage-hverdagen. Personalet vårt legger jevnlig ut bilder, dermed blir foreldrene nysgjerrig og får med seg annen viktig informasjon i MyKid-portalen. Noen foreldre var litt skeptiske i starten, men nå får vi utelukkende positive tilbakemeldinger.

Vi har ikke regnestykket klart, men det sparer oss for mye tid. Ved hjelp av noen få touch på telefonen eller nettbrettet, får vi ut informasjon til foreldre. Vi sender nesten ikke ut informasjon på papir, det sparer miljøet for papir, og barnehagen sparer penger på papir og toner.
Foreldrene er også flinke til å oppdatere profilen til barna sine med riktig kontaktnummer og epost-adresse, hvilket gjør at vi til enhver tid har oppdatert informasjon avslutter Stine Tronesvold.

stine
Stine Tronesvold
Styrer Hoppensprett barnehage avd. Skogmo