MyKid forenkler kommunikasjonen

MyKid er et fantastisk verktøy i det daglige arbeidet i Hoppensprett barnehage avd. Skogmo, forteller styrer Stine Tronesvold. Det forenkler kommunikasjonen, og er i tillegg et flott informasjons-verktøy internt i barnehagen vår. Det har lettet samarbeidet internt på basene og på tvers av huset. Det var lett å komme i gang, og oppfølging fra MyKid og utviklere har fungert veldig bra. Vi har fått rask tilbakemelding på henvendelser kan Stine fortelle.

MyKid oppleves som svært brukervennlig. Det er oversiktlig og lett å finne fram den informasjonen man ønsker. Selv de som har vært skeptisk, har måttet innrømme at det fungerer veldig bra, og letter hverdagen sier Stine.

Vi erfarer at foreldre etter kort tid blir flinke til å bruke MyKid, og de følger med på barnehage-hverdagen. Personalet vårt legger jevnlig ut bilder, dermed blir foreldrene nysgjerrig og får med seg annen viktig informasjon i MyKid-portalen. Noen foreldre var litt skeptiske i starten, men nå får vi utelukkende positive tilbakemeldinger.

Vi har ikke regnestykket klart, men det sparer oss for mye tid. Ved hjelp av noen få touch på telefonen eller nettbrettet, får vi ut informasjon til foreldre. Vi sender nesten ikke ut informasjon på papir, det sparer miljøet for papir, og barnehagen sparer penger på papir og toner.
Foreldrene er også flinke til å oppdatere profilen til barna sine med riktig kontaktnummer og epost-adresse, hvilket gjør at vi til enhver tid har oppdatert informasjon avslutter Stine Tronesvold.

stine
Stine Tronesvold
Styrer Hoppensprett barnehage avd. Skogmo