MyKid – løsningen vi var på utkikk etter

Høsten 2013 startet vi i Ragnas hage et lite prosjekt rundt kommunikasjon mellom ansatte og foresatte i barnehagen. Vi er en stor barnehagen med 6 avdelinger og 114 barn, og de forskjellige avdelingene brukte ulike metoder for å informere de foresatte. Det var alt fra sms, gule lapper i hylla og plakater på ytterdøra.
Barnehagen og foresatte måtte forholde seg til ulike informasjonsrutiner, sier styrer Linda D. Frarud fra Ragnas hage.

Vi ønsket oss en felles informasjonsplattform, og blant de foresatte var det et klart flertall som ønsket seg all informasjon via mail, sms eller et lukket intranett. Alt dette pluss mye mer fant vi hos MyKid.

Vi startet med en pilotavdeling, men det tok ikke lang tid før alle avdelingene var i gang med løsningen fra MyKid. Informasjonsutveksling  og bildebehandling går nå som en lek!
MyKid er svært lett å bruke, tidsbesparende for personalet og en veldig god informasjonskanal for foresatte. Vi er superfornøyd med en enklere hverdag, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde foresatte, avslutter Linda.

linda

Linda D. Fraurud
Styrer Ragnas hage

Kniver om digitalisering av barnehager

Kniver om digitalisering av barnehager.
Faksimile fra Finansavisen 12.11.14.

Intutor er et av selskapene som digitaliserer barnehagene sammen med Egmont HM, som omtalt i Finansavisen, og har i løpet av noen år blitt Norges største aktør. Vi forventer innen to år å ha minst 1000 barnehager i Norge på vår portal. MyKid gir barnehager og foreldre en helt annen mulighet til å planlegge hverdagen. Foreldrene har mulighet til å sjekke dagens hendelser, se bilder, lese turreferater og motta beskjeder, mens barnehagene har et system for å organisere innsjekk, utsjekk, soving, bleieskift og foreldremøter.

Barnehage rett på mobilen
Barnehage rett på mobilen

Perfekt hjelpemiddel

Da vi ble presentert for MyKid, så vi at dette ville være et veldig bra hjelpemiddel i den daglige kommunikasjonen med foreldre og foresatte. Ansatte og foreldre var utelukkende positive, og vi kom raskt i gang med å bruke systemet forteller daglig leder Marianne J. Tiochta i Trollmyra barnehage.
– Vi har opplevd at kommunikasjon- og informasjonsflyt har blitt enklere og bedre. Jeg som daglig leder bruker systemet til å kommunisere både med ansatte og foreldre. Dette gjør at jeg kan kvalitetssikre at alle får den informasjonen de trenger til riktig tid. Alle i personalgruppa har dessuten lært seg raskt å bruke MyKid sier Marianne.

– Et av de mest verdifulle trekkene jeg vi ta frem er den muligheten vi har til å informere alle foreldre raskt med sms ved ulike krisesituasjoner, eller hvis alle må ha informasjon samtidig.

Gjennom bilde-albumene kan foreldre få innsyn i hva barna gjør i hverdagen, og dette ser vi at foreldrene setter stor pris på. Vi ser også at systemet er både økonomisk og tidsbesparende i forhold til kopiering og formidling av informasjon til foreldre. I et miljøperspektiv har vi redusert bruken av papir betraktelig.

– I et pedagogisk perspektiv er MyKid et perfekt hjelpemiddel for å vise frem vår profesjonalitet i forhold til barns læring og utvikling, noe som er med å heve foreldrenes kunnskap om barnehagens innhold. Vi bruker også MyKid til å legge ut ulike dokumenter og veiledere både til foreldre og ansatte. Vi opplever at MyKid er et system som er med på å sette en god struktur på vår hverdag, og kan anbefale systemet på det sterkeste avslutter Marianne J. Tiochta.

marianne
Marianne J. Tiochta

Daglig leder Trollmyra barnehage

Et fantastisk hjelpemiddel for barnehagen

MyKid er en enkel og svært brukervennlig kommunikasjonsløsning som klart bidrar til et bedre samarbeid mellom våre barnehager og foreldre. Vi har i flere år hatt en ordinær nettside hvor vi har delt informasjon med foreldre, men denne løsningen bidro bare til enveiskommunikasjon. Med MyKid ser vi at vi når 30% flere foreldre enn tidligere, da systemet bidrar til toveiskommunikasjon og foreldre/foresatte ser definitivt verdien i å bruke løsningen.
MyKid er skreddersydd til å kommunisere med hver enkelt bruker, og vi utveksler mer informasjon enn tidligere noe som igjen bidrar til bedre samarbeid mellom hjem og barnehage. Samtidig sikrer systemet at all informasjon blir videreformidlet til avdelingene på en enkel og svært effektiv måte, sier daglig leder Svein Rambekk i Spire & Gro barnehagene AS.

Tilbakemeldingene er svært bra, og brukerne trekker spesielt frem muligheten for toveiskommunikasjon, full oversikt over det pedagogiske arbeidet på avdelingen og tilgang til bilder fra turer, aktiviteter og tema-arbeid.

MyKid gir til enhver tid oversikt over hvor mange barn og ansatte som er tilstede, og kan med få tastetrykk ha full oversikt over antall barn og voksne på de andre avdelingene i barnehagen. Dette bidrar til at vi kan bruke personalressursene på en mer hensiktsmessig måte. Systemet gir også barnehagen verdifull informasjon om barns ferie/fravær, vaktlister til de ansatte, og når det er behov for personalressurser i henhold til oppsetting av vakter, sier Svein videre.

MyKid sparer oss for mye tid og ressurser, og løsningen er definitivt basert på fremtiden. Alltid oppdatert kontaktinformasjon for ansatte og foreldre. Med få tastetrykk er viktige informasjon delt på sms, epost eller lagt ut på MyKid. Løsningen har blitt vår felles plattform for deling av informasjon mellom barnehage, foreldre og de ansatte.
MyKid er i tillegg billig å bruke og veldig brukervennlig.
Vi er veldig fornøyd med MyKid og den oppfølgingen vi har fått underveis med å implementere løsningen i våre barnehager, og kan anbefales på det sterkeste, avslutter Svein Rambekk.

spire
Svein Rambekk

Daglig leder Spire & Gro barnehagene AS

Full kontroll på kjøreopplæringen?

Vi har lansert et nytt produkt for elever som tar førerkort, TSPelev.no, en web-app som administrerer elever sitt kundeforhold til trafikkskolene.
App’en gir elevene tilgang til følgende informasjon:

 • Se neste kjøretime
 • Bestill og betal kjøretime
 • Meldinger fra trafikklærer
 • SaldooversiktTSPelev.no er helt gratis å bruke for elever, men trafikkskolene må ha TrafikkSkolePortalen.no som administrasjonssystem for uthenting av datagrunnlag. Vi vil fortløpende videreutvikle web-appen med ny funksjonalitet. Stay tuned!

  TSPelev App
  TSPelev App

MyKid forenkler kommunikasjonen

MyKid er et fantastisk verktøy i det daglige arbeidet i Hoppensprett barnehage avd. Skogmo, forteller styrer Stine Tronesvold. Det forenkler kommunikasjonen, og er i tillegg et flott informasjons-verktøy internt i barnehagen vår. Det har lettet samarbeidet internt på basene og på tvers av huset. Det var lett å komme i gang, og oppfølging fra MyKid og utviklere har fungert veldig bra. Vi har fått rask tilbakemelding på henvendelser kan Stine fortelle.

MyKid oppleves som svært brukervennlig. Det er oversiktlig og lett å finne fram den informasjonen man ønsker. Selv de som har vært skeptisk, har måttet innrømme at det fungerer veldig bra, og letter hverdagen sier Stine.

Vi erfarer at foreldre etter kort tid blir flinke til å bruke MyKid, og de følger med på barnehage-hverdagen. Personalet vårt legger jevnlig ut bilder, dermed blir foreldrene nysgjerrig og får med seg annen viktig informasjon i MyKid-portalen. Noen foreldre var litt skeptiske i starten, men nå får vi utelukkende positive tilbakemeldinger.

Vi har ikke regnestykket klart, men det sparer oss for mye tid. Ved hjelp av noen få touch på telefonen eller nettbrettet, får vi ut informasjon til foreldre. Vi sender nesten ikke ut informasjon på papir, det sparer miljøet for papir, og barnehagen sparer penger på papir og toner.
Foreldrene er også flinke til å oppdatere profilen til barna sine med riktig kontaktnummer og epost-adresse, hvilket gjør at vi til enhver tid har oppdatert informasjon avslutter Stine Tronesvold.

stine
Stine Tronesvold
Styrer Hoppensprett barnehage avd. Skogmo

Mine eiendeler, mine verdier

Vårt nye produkt, BonaMea, er lansert for næringsmeglere og advokater etter en utviklingsperiode over 2 år. Systemet er utviklet i samråd med bransjen, og er et nytt digitalt system for elegant oversikt og kontroll av eiendom/eiendeler i hele salgsprosessen for meglere og advokater:

 • Tilgangsstyring av oppgjørsmappen ved eiendomssalg
 • Finansiell og juridisk Due Diligence
 • Sikker langtidslagring av viktige dokumenter

Et kostnadseffektivt system

 • Selger kan selv laste opp og administrere dokumenter
 • Ubegrenset med antall brukere
 • Enkel metode for å opprette ny brukertilgang
 • All dokumentasjon kan enkelt distribueres til mottaker(e)
 • Mulighet for integrasjon mot 3.parts leverandører

Mine eiendeler, mine verdier

Hvorfor lage nye nettsider for bedriften?

For de fleste selskaper, uansett størrelse, er egne nettsider en av de viktigste og sikreste investeringene du kan gjøre. Det er ikke lenger snakk om at du bør være tilgjengelig på nett.  Alle seriøse bedrifter som ønsker å bygge sin egen merkevare må være tilstede, og nettsidene må være tilgjengelig på alle skjermvarianter som smartmobil, nettbrett og desktop, såkalt responsivt webdesign. De aller fleste bedrifter har etterhvert eierskap til sitt eget domene, men kvaliteten på nettsidene gjenspeiler ikke viktigheten av å være på nett. I dagens samfunn brukes søketjenester, som eksempelvis Google, som research-verktøy før en beslutning tas av potensiell kunde eller samarbeidspartner. Kvaliteten på hva som vises på din nettside vil være helt avgjørende for om din bedrift blir preferert!
Dessverre bruker mange bedrifter for lite tid på å en helhetlig strategi som innbefatter online business. Det resulterer i at en av de viktigste kanalene ikke kan være med å  bygge din merkevare som enhver bedrift er avhengig av uansett størrelse, omsetning, bransje o.l.
– Lag en strategi for online business, implementer strategien og husk vedlikehold og oppdateringer.

Intutor.no – Spesialist på online business. Fremst på digitale trender.
#webdesign   #onlinebusiness   #merkevarebygging

Mobilvennlige nettsider
Mobilvennlige nettsider

Vi er Gasellebedrift!

– Det er alltid moro å bli satt pris på, og vi tar tittelen som bevis på at vi har gjort mye riktig de siste årene. Det viktigste er imidlertid at våre kunder og samarbeidspartnere oppnår gode resultater som følge av samarbeidet med oss, sier daglig leder Bjarte Århus.

Begrepet Gasselle-bedrift ble skapt av den amerikanske forskeren David Birch som beskrivelse på raskt voksende bedrifter. Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet.

For å bli Gasellebedrift må virksomheten oppfylle følgende krav:

 • levert godkjente regnskaper
 • minst doblet omsetningen over fire år
 • samlet positiv driftsresultat
 • omsetning på over én million kroner første år
 • unngått negativ vekst

Intutor er Gaselle-bedrift i 2012. Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million kroner er det kun rundt 5 prosent som får denne betegnelsen hvert år. I følge Dagens Næringsliv har årets gasellebedrifter hatt driftsinntekter på 133 milliarder kroner og sysselsatt over 36.000 personer. #DNGaselle

intutor-gaselle-2012-bedrift