Paradigmeskifte?

Google har nylig uttalt seg om endringer i hvordan nettsider skal indekseres. Er vi inne i et paradigmeskifte som gjør Mobile First enda mer aktuelt? Svaret er et ubetinget JA.

Starting April 21, we (red.anm. Google) will be expanding our use of mobile-friendliness as a ranking signal. This change will affect mobile searches in all languages worldwide and will have a significant impact in our search results.

Når sist sjekket du din bedrift sin digitale tilstand på internett?
Dagens kunder bruker nesten utelukkende sin smarttelefon for å gjøre research før et valg av produkt eller tjeneste skal gjøres.
Hvordan fremstår din bedrift på en smarttelefon?

mobile responsive nettsider