Perfekt hjelpemiddel

Da vi ble presentert for MyKid, så vi at dette ville være et veldig bra hjelpemiddel i den daglige kommunikasjonen med foreldre og foresatte. Ansatte og foreldre var utelukkende positive, og vi kom raskt i gang med å bruke systemet forteller daglig leder Marianne J. Tiochta i Trollmyra barnehage.
– Vi har opplevd at kommunikasjon- og informasjonsflyt har blitt enklere og bedre. Jeg som daglig leder bruker systemet til å kommunisere både med ansatte og foreldre. Dette gjør at jeg kan kvalitetssikre at alle får den informasjonen de trenger til riktig tid. Alle i personalgruppa har dessuten lært seg raskt å bruke MyKid sier Marianne.

– Et av de mest verdifulle trekkene jeg vi ta frem er den muligheten vi har til å informere alle foreldre raskt med sms ved ulike krisesituasjoner, eller hvis alle må ha informasjon samtidig.

Gjennom bilde-albumene kan foreldre få innsyn i hva barna gjør i hverdagen, og dette ser vi at foreldrene setter stor pris på. Vi ser også at systemet er både økonomisk og tidsbesparende i forhold til kopiering og formidling av informasjon til foreldre. I et miljøperspektiv har vi redusert bruken av papir betraktelig.

– I et pedagogisk perspektiv er MyKid et perfekt hjelpemiddel for å vise frem vår profesjonalitet i forhold til barns læring og utvikling, noe som er med å heve foreldrenes kunnskap om barnehagens innhold. Vi bruker også MyKid til å legge ut ulike dokumenter og veiledere både til foreldre og ansatte. Vi opplever at MyKid er et system som er med på å sette en god struktur på vår hverdag, og kan anbefale systemet på det sterkeste avslutter Marianne J. Tiochta.

marianne
Marianne J. Tiochta

Daglig leder Trollmyra barnehage