Thecla Disruptive Software

Etter lengre tid med hardt arbeid er vi stolte av å kunne presentere vår nye baby: Thecla.no
Thecla skal være vårt produktselskap innen utvikling av løsninger basert på IoT (Internet of Things), som garantert vil forme mye av hverdagen for folk flest fremover. Foreløpige analyser viser at det innen 2020 vil være mer en 50 milliarder «ting» koblet direkte til internett!

IoT handler om at fler og fler «ting» blir koblet til internett. Nettbank, boligalarm og fjernstyring av varme i hus og hytte – vi er allerede brukere av IoT, men vi har foreløpig bare sett begynnelsen.

Over hele verden jobbes det med å utvikle det man kaller «smarte byer» hvor ideen er at byene skal kunne styre seg selv. Det betyr at det skal være plassert sensorer over alt i byen, i gater, på fortau eller offentlige bygg som registrerer alt vi gjør. Disse sensorene skal kunne registrere for eksempel forurensing, trafikk, avfall og avvik. Informasjonen skal brukes til å regne ut den mest effektive måten å håndtere byens utfordringer. Byen lærer å tolke og styre seg selv etter skiftende omstendigheter. Alt skal i prinsippet kunne kobles sammen med alt, enten det dreier seg om kollektivtrafikk, kloakksystem eller strøm- og vannforsyning. I eksempelvis storbyene Doha og Beijing har man klart å redusere vannlekkasjene med opp mot 50% ved å montere nettbaserte sensorer på vannpumper og annen infrastruktur, som har gjort hverdagen enklere og mer lønnsom ved hjelp av IoT.

Vårt mål er å lage smarte, innovative og komplette software-løsninger kombinert med den beste hardwaren som tilgjengelig, slik at vi kan være din prefererte partner på utvikling fra A til Å.

Vi vil i løpet av Q1 2017 lansere komplette løsninger (software/hardware) i noen av våre populære produkter som MyKid.no, Kura.no og BonaMea.com

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat om IoT og muligheter på tlf: +47 22 92 45 50 eller send oss en mail.

We make ideas happen, come work with us

Thecla.no logo